МІСІЯ

Сталий розвиток України на основі системного підходу та інноваційних технологій, який задовольняє нинішні потреби суспільства і забезпечує додаткові можливості розвитку майбутніх поколінь

МЕТА ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наша мета – створення передумов сталого розвитку України на основі відкритих можливостей.

Основні принципи команди «Відкритого простору»:

  1. Інноваційність. Основою діяльності команди є вивчення та імплементація передового світового досвіду, який включає сучасні технології управління та виробництва, а також провідні підходи і методики розвитку людського потенціалу.

  2. Проактивність. Ми переконані в тому, що особиста ініціатива та тверда громадянська позиція є основою розвитку суспільства, яка здатна випереджати негативні впливи та формувати необхідні реакції зовнішнього середовища для забезпечення сталого, позитивного розвитку країни. Ми націлені на розвиток громад, які чітко усвідомлюють свої цінності та цілі та діють у відповідності зі своїми життєвими принципами, не за вказівкою умов і обставин, а формуючи ці умови і обставини. Ми закликаємо кожного взяти відповідальність за власне життя, адже всі ми наділені свободою волі, яка дозволяє нам приймати рішення та відповідати за їхні наслідки.

  3. Системність. Ми розглядаємо країну як цілісну множину елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними. При плануванні діяльності ми намагаємось відслідковувати причинно-наслідкові зв’язки та максимально впливати на корінь проблеми, а не її наслідок.


  4. Відкритість. Організація прагне забезпечення атмосфери взаємної довіри та прозорості як всередині, так і по відношенню до партнерів і спільноти. Організація постійно інформує громадськість про свою діяльність, джерела надходження і використання своїх ресурсів. Ми завжди відкриті до ініціатив та співпраці.

Основний акцент наших проектів – розвиток практичних навичок і мотивація учасників до дії.